+420 246 089 786 / Po-Pá: 8:00 - 16:00

Firemní detaily

 

TECHNI TRADE S.R.O.

 

Jednatel společnosti: Ing. Michal Pokorný

Sídlo: Kroftova 399/9, 150 00 Praha 5, Česká republika

Provozovna: Průmyslová 1954, 250 88 Čelákovice, Česká republika

 

IČ : 27633870

DIČ : CZ27633870

DIČ DPH: CZ27633870
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 120361

 

Telefon / Mobil / E-mail: 

 

Číslo D-U-N-S dodavatele:
– sídlo společnosti/provozovny Čelákovice: 49-529-8781 / 36-709-3661

 

 

BANKOVNÍ ÚDAJE CZ

Banka CZ: Citibank Europe plc, organizační složka Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5, Česká republika

BIC/SWIFT: CITI CZ PX

Bankovní účet CZK/IBAN: 8900074888/2600 (CZK); CZ94 2600 0000 0089 0007 4888
Bankovní účet EUR/IBAN: 8900074896/2600 (EUR); CZ72 2600 0000 0089 0007 4896
Bankovní účet USD/IBAN: 8900074909/2600 (USD); CZ12 2600 0000 0089 0007 4909
Bankovní účet GBP/IBAN: 8900074917/2600 (GBP); CZ87 2600 0000 0089 0007 4917

 

 

BANKOVNÍ ÚDAJE SR

Banka SK: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

BIC/SWIFT: CITISKBA

Bankovní účet EUR/IBAN: 2111890009/8130 (EUR SK); SK80 8130 0000 0021 1189 0009

EKO-KOM Společnost Techni Trade s.r.o. uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a je zapojena do systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00070508

 

 

EU DOTAČNÍ PROGRAM

Společnost od roku 2016 realizuje projekt číslo CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0005335 s názvem

„Techni Trade s.r.o. – vysoce kvalitní řezné nástroje nejen pro slovenský a německý trh,”

který je finančně podpořen Evropskou unií. Cílem projektu je propagace společnosti na zahraničních veletrzích, na kterých firma vystavuje a informuje nejen odbornou veřejnost o svém produktovém portfoliu.